• Horizontalni distanceri

  Kontinualni, ultrakontinualni, krstasti, nožasti, stopasti, cevasti distanceri...

 • Vertikalni distanceri

  Žabasti, zupčasti, okrugli, ultramaks...

 • Oplatni pribor

  Juvidur cevi, rozetne za juvidur cevi, pvc čepovi, zaštitnici armature...

 • Vodovodni materijal

  Krstići za keramičke pločice...

 • Namenski građevinski materijal

  Sve vrste odstojnika za armaturu.

DISTANCERI ZA GRAĐEVINSKU INDUSTRIJU

Pravilan (projektom predviđeni) položaj armature u armirano-betonskim elementima i konstrukcijama, od presudne je važnosti za trajno i bezbedno vršenje uloge koja je namenjena betonskom elementu.

Ukoliko položaj postavljene armature u betonskoj konstrukciji ne odgovara projektu po kom je taj položaj određen, nikako se ne može računati sa tim da će betonski element imati projetovane karakteristike, već će one uvek, u većoj ili manjoj meri, biti umanjene.

Višedecenijsko iskustvo građevinske industrije u radu sa betonima dovela su do apsolutno potvrđenih činjenica o uzrocima koji su odgovorni za prerano starenje betona. Kao najčešći krivac imenovano je oštećenje zaštitnog sloja, usled čega dolazi do oksidiranja armature u betonu i gubljenja projektovanih neophodnih karakteristika čvrstoće i savijanja.

Najefikasniji način da zaštitni sloj zadrži projektovanu dimenziju jeste postavljanje distancera. Pomoću njih, čak i u uslovima gradilišta, neće doći do sitnih nepreciznosti koje u perspektivi ugrožavaju čitavu betonsku konstrukciju.
Distanceri za beton su tako neophodni sastavni deo pri izvođenju svih armiračkih radova, kako u industrijskoj, tako i u individualnoj gradnji. Ponuda firme MAKSPLAST obuhvata sve elemente bez kojih se armiranje betona ne može zamisliti, a uz njih posao postaje lakši, brži i neuporedivo kvalitetniji. Spektar proizvoda ove kompanije je takav da svi koji su u poslu armiranja, izvođenja betonskih konstrukcija i livenja gotovih prefabrikovanih elemenata, mogu ovde naći sve što im je potrebno kako bi posao bio završen na najekonomičniji i najbezbedniji način.

PROIZVODI IZ NAŠE PONUDE

ikona horizontalnih distancera

HORIZONTALNI DISTANCERI

Distanceri za armaturne mreže, šipke i prenapregnute sajle.
Kontinualni i pojedinačni distanceri.

ikona vertikalnih distancera

VERTIKALNI DISTANCERI

Zidni distanceri za armaturne mreže i šipke.

ikona oplatnog pribora

OPLATNI PRIBOR

Zaštitnici rebraste armature: juvidur cevi, konusi, čepovi.

ikona vodovodnog materijala

VODOVODNI MATERIJAL

Krstasti distanceri za montažu keramičkih pločica.

ZNAČAJ DISTANCERA U GRAĐEVINARSTVU

Pravilan, projektom predviđeni položaj armature u armirano-betonskim elementima i konstrukcijama je od presudne važnosti za kvalitetno izvođenje građevinskih radova.

Čest problem u građevinarstvu predstavlja oštećenje zaštitnog sloja betona, usled čega dolazi do oksidacije armature u betonu koje može dovesti do gubljenja projektovanih karakteristika čvrstoće i savijanja.

Distanceri su najefikasniji način da zaštitni sloj betona zadrži projektovane dimenzije i sastavni su deo, kako industrijske tako i individualne gradnje.