slika distancera montiranih oko armature na gradjevini

DISTANCERI ZA ARMATURU

Distanceri u građevinarstvu

Distanceri, odstojnici za armaturu, podmetači ili nosači armature su građevinski elementi koji mogu biti napravljeni od plastične mase, betona ili metala. Sam izbor materijala zavisi od projektom predviđenih zahteva po pitanju karakteristika armiranog betona. Distancere je potrebno koristiti prilikom gradnje svih građevinskih objekata, bez obzira na njihovu namenu (stambeni, industrijski, sportski itd).

Funkcija distancera

Distanceri treba da održe rastojanje armature u armiranim betonskim elementima pre i tokom betoniranja kako bi se zadržala propisana debljina zaštitnog sloja betona. Korišćenjem pravilno izabranih distancera neće doći do sitnih nepreciznosti koje u perspektivi mogu ugroziti čitavu betonsku konstrukciju.

Pravilan (projektom predviđeni) položaj armature u armirano-betonskim elementima i konstrukcijama, od presudne je važnosti za trajno i bezbedno vršenje uloge koja je namenjena betonskom elementu. Korišćenje projektom predviđenih distancera obezbeđuje da armatura bude pravilno postavljena u betonu, zaštićena slojem betona od spoljnih uticaja. Tako postavljena armatura omogućiće da betonski element ispunjava sve projektne karakteristike koje su zadate i da u potpunosti trajno i sigurno vrši ulogu za koju je i predviđen.

PROIZVODI IZ NAŠE PONUDE

ikona horizontalnih distancera
HORIZONTALNI DISTANCERI

Distanceri za armaturne mreže, šipke i prenapregnute sajle.
Kontinualni i pojedinačni distanceri.

ikona vertikalnih distancera
VERTIKALNI DISTANCERI

Zidni distanceri za armaturne mreže i šipke.

ikona oplatnog pribora
OPLATNI PRIBOR

Zaštitnici rebraste armature: juvidur cevi, konusi, čepovi.

ikona vodovodnog materijala
VODOVODNI MATERIJAL

Krstasti distanceri za montažu keramičkih pločica.

Razlozi za obavezno korišćenje distancera

Bez distancera betonski elementi ne mogu biti propisno armirani. Distanceri za beton su zato neophodni sastavni deo pri izvođenju svih armiračkih radova, kako u industrijskoj, tako i u individualnoj gradnji.

Ukoliko položaj postavljene armature u betonskoj konstrukciji ne odgovara projektu po kom je taj položaj određen, nikako se ne može računati s tim da će betonski element imati projetovane karakteristike, već će one uvek, u većoj ili manjoj meri, biti umanjene.

Prema višedecenijskom iskustvu građevinske industrije u radu sa betonima, došli smo do potvrđenih činjenica o uzrocima odgovornim za prerano starenje betona. Oštećenje zaštitnog sloja betona je glavni krivac, jer usled tog oštećenja najčešće dolazi do oksidiranja armature u betonu i gubljenja projektovanih neophodnih karakteristika čvrstoće i savijanja.

Svi učesnici u gradnji građevinskih objekata (nadzorni organi, arhitekte, projektni biroi, izvđođači radova i investitori) obavezni su da se doslovce pridržavaju zakonom propisanih obaveza i standarda a to, između ostalog, podrazumeva pravilan izbor distancera, podmetača ili nosača za armaturu i armaturne mreže. Distanceri čine veoma mali izdatak prilikom gradnje na kome nikako ne treba štedeti jer posledice mogu biti katastrofalne.

Maksplast distanceri

Ponuda firme MAKSPLAST obuhvata izbor najčešće korišćenih tipova distancera bez kojih se armiranje betona ne može zamisliti, a uz njih posao postaje lakši, brži i neuporedivo kvalitetniji. Spektar proizvoda ove kompanije je takav da svi koji su u poslu armiranja, izvođenja betonskih konstrukcija i livenja gotovih prefabrikovanih elemenata, mogu ovde naći potreban materijal kako bi posao bio završen na najekonomičniji i najbezbedniji način. Svi naši distanceri poseduju otvore na gornjoj i bočnim stranama što omogućava nesmetan protok betona prilikom livenja.

Našu bogatu ponudu čine plastični horizontalni distanceri (kontinualni i pojedinačni), vertikalni distanceri (često nazivani zidni distanceri, namenjeni za armaturne mreže i armaturne šipke ) i oplatni pribor. Za najveći deo proizvodnog programa, u Institutu za materijale i konstrukcije, Građevinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, radili smo ispitivanja a ateste smo priložili na stranici O nama. Institutu za materijale i konstrukcije je izradio i Izveštaj o ispitivanju naših distancera za potrebe proračuna statike koji takođe imamo priložen na navedenoj stranici.

Prednost korišćenja distancera je brza i jednostavna ugradnja na gradilištu. Imaju veliku nosivost i što je vrlo važno, daju stabilnost pri hodanju po armaturnoj mreži. Naša praktična pakovanja doprinose vašoj efikasnosti i čistoći gradilišta.

Prednost saradnje sa Maksplastom je u tome što smo duže od tri decenije u ovom poslu, što imamo stalni lager distancera spremnih za isporuku i što nam je ispunjavanje ugovorene obaveze pravilo poslovanja.

Vodovodni materijal

Pored distancera za armaturu Maksplast proizvodi i distancere krstastog oblika za postavljanje keramičkih pločica. U ponudi imamo distancere debljine 2, 3 i 5 milimetara. Pakujemo ih u količini od 1000 komada po paketu.

slika distancera montiranih oko armature na gradjevini

ZNAČAJ DISTANCERA U GRAĐEVINARSTVU

Pravilan, projektom predviđeni položaj armature u armirano-betonskim elementima i konstrukcijama je od presudne važnosti za kvalitetno izvođenje građevinskih radova.

Čest problem u građevinarstvu predstavlja oštećenje zaštitnog sloja betona, usled čega dolazi do oksidacije armature u betonu koje može dovesti do gubljenja projektovanih karakteristika armiranog betona.

Distanceri su najefikasniji način da zaštitni sloj betona zadrži projektovane dimenzije i sastavni su deo, kako industrijske tako i individualne gradnje.

ikona sa početnom stranom kataloga
Preuzmite naš katalog distancera u PDF formatu.

Preuzmite ovde