VERTIKALNI DISTANCERI

Vertikalni, često nazivani i zidni distanceri, namenjeni su za armaturne mreže i armaturne šipke.

DISTANCER OKRUGLI h-15
Zaštitni sloj betona: 15mm
Profil armature: 6-10mm
Pakovanje: 1000kom
Materijal: PP
Utrošak: 2-3 / 1m2
DISTANCER OKRUGLI h-15

DISTANCER OKRUGLI h-25
Zaštitni sloj betona: 25mm
Profil armature: 16-20mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
Utrošak: 2-3 / 1m2
DISTANCER OKRUGLI h-25

DISTANCER ULTRAMAKS H-20
Zaštitni sloj betona: 20mm
Profil armature: 6-16mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
Utrošak: 2-3 / 1m2
ATEST
DISTANCER ULTRAMAKS H-20

DISTANCER ULTRAMAKS H-25
Zaštitni sloj betona: 25mm
Profil armature: 6-16mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
Utrošak: 2-3 / 1m2
ATEST
DISTANCER ULTRAMAKS H-25

DISTANCER ULTRAMAKS H-30
Zaštitni sloj betona: 30mm
Profil armature: 6-16mm
Pakovanje: 250kom
Materijal: PP
Utrošak: 2-3 / 1m2
DISTANCER ULTRAMAKS H-30

DISTANCER ULTRAMAKS H-35
Zaštitni sloj betona: 35mm
Profil armature: 6-16mm
Pakovanje: 250kom
Materijal: PP
Utrošak: 2-3 / 1m2
ATEST
DISTANCER ULTRAMAKS H-35

DISTANCER ULTRAMAKS H-50
Zaštitni sloj betona: 50mm
Profil armature: 8-16mm
Pakovanje: 200kom
Materijal: PP
Utrošak: 2-3 / 1m2
DISTANCER ULTRAMAKS H-50

DISTANCER ŽABASTI h-15
Zaštitni sloj betona: 15mm
Profil armature: 4-16mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
Utrošak: 2-3 / 1m2
DISTANCER ŽABASTI h-15

DISTANCER ZUPČASTI h-15
Zaštitni sloj betona: 15mm
Profil armature: 6-12mm
Pakovanje: 1000kom
Materijal: PP
Utrošak: 2-3 / 1m2
DISTANCER ZUPČASTI h-15

DISTANCER ZUPČASTI h-20
Zaštitni sloj betona: 20mm
Profil armature: 6-12mm
Pakovanje: 1000kom
Materijal: PP
Utrošak: 2-3 / 1m2
ATEST
DISTANCER ZUPČASTI h-20