HORIZONTALNI POJEDINAČNI DISTANCERI

Klasični distanceri koji se upotrebljavaju na svim podlogama a najčešće u industriji prefabrikovanih betonskih elemenata.

Namenjeni su za lake, srednje i teške armaturne mreže, armaturne šipke kao i prenapregnute sajle.

DISTANCER CEVASTI 10X15
Zaštitni sloj betona: 10mm, 15mm
Profil armature: 5-18mm
Pakovanje: 1000kom
Materijal: PP
Utrošak: 4-5 / 1m2
DISTANCER CEVASTI 10X15

DISTANCER CEVASTI 20x25
Zaštitni sloj betona: 20mm, 25mm
Profil armature: max 22mm
Pakovanje: 1000kom
Materijal: PP
Utrošak: 4-5 / 1m2
ATEST
DISTANCER CEVASTI 20x25

DISTANCER KRSTASTI h-10
Zaštitni sloj betona: 10mm
Profil armature: 4-6mm
Pakovanje: 1000kom
Materijal: PP
Utrošak: 4-5 / 1m2
DISTANCER KRSTASTI h-10

DISTANCER NOŽASTI h-25
Zaštitni sloj betona: 25mm
Profil armature: 5-32mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PS
Utrošak: 4-5 / 1m2
ATEST
DISTANCER NOŽASTI h-25

DISTANCER NOŽASTI h-30
Zaštitni sloj betona: 30mm
Profil armature: 5-32mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PS
Utrošak: 4-5 / 1m2
ATEST
DISTANCER NOŽASTI h-30

DISTANCER NOŽASTI h-40
Zaštitni sloj betona: 40mm
Profil armature: 5-32mm
Pakovanje: 250kom
Materijal: PS
Utrošak: 4-5 / 1m2
ATEST
DISTANCER NOŽASTI h-40

DISTANCER NOŽASTI h-50
Zaštitni sloj betona: 50mm
Profil armature: 5-32mm
Pakovanje: 250kom
Materijal: PS
Utrošak: 4-5 / 1m2
DISTANCER NOŽASTI h-50

DISTANCER STOPASTI h-20
Zaštitni sloj betona: 20mm
Profil armature: 8-22mm
Pakovanje: 1000kom
Materijal: PP
Utrošak: 4-5 / 1m2
ATEST
DISTANCER STOPASTI h-20

DISTANCER STOPASTI h-30
Zaštitni sloj betona: 30mm
Profil armature: 8-20mm
Pakovanje: 1000kom
Materijal: PP
Utrošak: 4-5 / 1m2
ATEST
DISTANCER STOPASTI h-30

DISTANCER STOPASTI h-40
Zaštitni sloj betona: 40mm
Profil armature: 8-20mm
Pakovanje: 1000kom
Materijal: PP
Utrošak: 4-5 / 1m2
DISTANCER STOPASTI h-40