HORIZONTALNI KONTINUALNI DISTANCERI

Ova vrsta distancera odlikuje se: brzom i jednostavnom ugradnjom na gradilištu, odličnim protokom betona, velikom nosivošću, kao i stabilnošću pri hodanju po armaturnoj mreži.

Distanceri se proizvode u standardnim dužinama od 400mm i 500mm, kako bi se izbegli dodatni troškovi sečenja na samom gradilištu, čime se dobija na uštedi vremena i novca.

DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-20
Zaštitni sloj betona: 20mm
Širina distancera: 30mm
Dužina distancera: 400mm
Materijal: PP
Utrošak: 1m / 1m2
ATEST
DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-20

DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-25
Zaštitni sloj betona: 25mm
Širina distancera: 30mm
Dužina distancera: 400mm
Pakovanje: 10m
Materijal: PP
ATEST
DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-25

DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-30
Zaštitni sloj betona: 30mm
Širina distancera: 30mm
Dužina distancera: 400mm
Pakovanje: 10m
Materijal: PP
ATEST
DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-30

DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-35
Zaštitni sloj betona: 35mm
Širina distancera: 30mm
Dužina distancera: 400mm
Pakovanje: 10m
Materijal: PP
ATEST
DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-35

DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-40
Zaštitni sloj betona: 40mm
Širina distancera: 30mm
Dužina distancera: 400mm
Pakovanje: 10m
Materijal: PP
DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-40

DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-50
Zaštitni sloj betona: 50mm
Širina distancera: 30mm
Dužina distancera: 400mm
Pakovanje: 10m
Materijal: PP
ATEST
DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-50

DISTANCER ULTRAKONTINUALNI L-500, h-20
Zaštitni sloj betona: 20mm
Širina distancera: 35mm
Dužina distancera: 500mm
Pakovanje: 10m
Materijal: PP
DISTANCER ULTRAKONTINUALNI L-500, h-20

DISTANCER ULTRAKONTINUALNI L-500, h-25
Zaštitni sloj betona: 25mm
Širina distancera: 35mm
Dužina distancera: 500mm
Pakovanje: 10m
Materijal: PP
ATEST
DISTANCER ULTRAKONTINUALNI L-500, h-25

DISTANCER ULTRAKONTINUALNI L-500, h-30
Zaštitni sloj betona: 30mm
Širina distancera: 35mm
Dužina distancera: 500mm
Pakovanje: 10m
Materijal: PP
DISTANCER ULTRAKONTINUALNI L-500, h-30

DISTANCER ULTRAKONTINUALNI L-500, h-40
Zaštitni sloj betona: 40mm
Širina distancera: 35mm
Dužina distancera: 500mm
Pakovanje: 10m
Materijal: PP
DISTANCER ULTRAKONTINUALNI L-500, h-40

DISTANCER ULTRAKONTINUALNI L-500, h-50
Zaštitni sloj betona: 50mm
Širina distancera: 35mm
Dužina distancera: 500mm
Pakovanje: 10m
Materijal: PP
DISTANCER ULTRAKONTINUALNI L-500, h-50