CILJANI PROIZVOD - DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-40

DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-40
Zaštitni sloj betona: 40mm
Širina distancera: 30mm
Dužina distancera: 400mm
Pakovanje: 10m
Materijal: PP
DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-40