CILJANI PROIZVOD - DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-30

DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-30
Zaštitni sloj betona: 30mm
Širina distancera: 30mm
Dužina distancera: 400mm
Pakovanje: 10m
Materijal: PP
ATEST
DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-30