CILJANI PROIZVOD - ROZETNA ZA JUVIDUR CEV Ø28

ROZETNA ZA JUVIDUR CEV Ø28
Za cev unutrašnjeg prečnika: Ø28mm
Za cev spoljašnjeg prečnika: Ø24mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
ROZETNA ZA JUVIDUR CEV Ø28
SVRHA:
Omogućava bolje naleganje juvidur cevi na oplatu. Moguće vađenje iz betona i ponovno korišćenje.