CILJANI PROIZVOD - DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-20

DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-20
Zaštitni sloj betona: 20mm
Širina distancera: 30mm
Dužina distancera: 400mm
Materijal: PP
Utrošak: 1m / 1m2
ATEST
DISTANCER KONTINUALNI L-400, h-20