CILJANI PROIZVOD - JUVIDUR CEV 22-26

JUVIDUR CEV 22-26
Unutrašnji prečnik: 22mm
Spoljašnji prečnik: 26mm
Materijal: PP HB205TF
ATEST
JUVIDUR CEV 22-26
SVRHA:
Upotrebljava se kao distancer u samoj oplati. Omogućava lakše i preciznije distanciranje i lakše vađenje ankera.