CILJANI PROIZVOD - ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø20

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø20
Unutrašnji prečnik: Ø24mm
Spoljašnji prečnik: Ø28mm
Pakovanje: 250kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø20
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.