CILJANI PROIZVOD - ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø18

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø18
Unutrašnji prečnik: Ø19mm
Spoljašnji prečnik: Ø23mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø18
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.