CILJANI PROIZVOD - ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø14

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø14
Unutrašnji prečnik: Ø16mm
Spoljašnji prečnik: Ø20mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø14
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.