CILJANI PROIZVOD - ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø10

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø10
Unutrašnji prečnik: Ø12mm
Spoljašnji prečnik: Ø15mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø10
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.