CILJANI PROIZVOD - Zaštitnik 16-32mm

Zaštitnik 16-32mm
Unutrašnji prečnik: 16mm
Spoljašnji prečnik: 32mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PE
Zaštitnik 16-32mm
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.