CILJANI PROIZVOD - ROZETNA ZA JUVIDUR CEV Ø22

ROZETNA ZA JUVIDUR CEV Ø22
Za cev unutrašnjeg prečnika: Ø22mm
Za cev spoljašnjeg prečnika: Ø18mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
ROZETNA ZA JUVIDUR CEV Ø22
SVRHA:
Omogućava bolje naleganje juvidur cevi na oplatu. Moguće vađenje iz betona i ponovno korišćenje.