CILJANI PROIZVOD - JUVIDUR CEV 28-32

JUVIDUR CEV 28-32
Unutrašnji prečnik: 28mm
Spoljašnji prečnik: 32mm
Materijal: PP HB205TF
JUVIDUR CEV 28-32
SVRHA:
Upotrebljava se kao distancer u samoj oplati. Omogućava lakše i preciznije distanciranje i lakše vađenje ankera.