CILJANI PROIZVOD - ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø32

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø32
Unutrašnji prečnik: Ø37mm
Spoljašnji prečnik: Ø42mm
Pakovanje: 250kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø32
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.