CILJANI PROIZVOD - ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø28

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø28
Unutrašnji prečnik: Ø31mm
Spoljašnji prečnik: Ø37mm
Pakovanje: 250kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø28
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.