CILJANI PROIZVOD - ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø12

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø12
Unutrašnji prečnik: Ø14mm
Spoljašnji prečnik: Ø16mm
Pakovanje: 500kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø12
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.