CILJANI PROIZVOD - ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø22

ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø22
Unutrašnji prečnik: Ø26mm
Spoljašnji prečnik: Ø30mm
Pakovanje: 250kom
Materijal: PP
ZAŠTITNIK REBRASTE ARMATURE Ø22
SVRHA:
Zaštita ljudstva od povrede prilikom transporta armaturnih šipki. Zaštita oplate od oštrih ivica armaturnih šipki.